Panorama 360

Kontakt

LIGWAN sp. z o.o.
z siedzibą w Nowym Sączu

ul. Stanisława Witkacego 30
33-300 NOWY SĄCZ

Telefony: +48 (18) 444 45 55; 444 45 56
Fax : +48 (18) 444 45 57
E-mail: biuro@ligwan.pl

NIP: 734-10-03-575     REGON: 490209424     KRS: 0000875805

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 2 000 000 PLN

 
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
+48 (18) 444 45 55 wew. 23
E-mail: zaopatrzenie@ligwan.pl

DZIAŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
+48 (18) 444 45 55 wew. 29
E-mail: jakosc@ligwan.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY
+48 (18) 444 45 55 wew. 20
E-mail: orders@ligwan.pl
DZIAŁ TECHNOLOGICZNY
+48 (18) 444 45 55 wew. 28
E-mail: techniczny@ligwan.pl

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
+48 (18) 444 45 55 wew. 30
E-mail: cbr@ligwan.pl

MAGAZYN
+48 (18) 444 45 55 wew. 24
E-mail: magazyn@ligwan.pl