Panorama 360

Zapewnienie jakości

Dział zapewnienia jakości złożony z wykwalifikowanej kadry czuwa nad poprawnym przebiegiem wszystkich czynności produkcyjnych oraz pełną zgodnością wyrobu gotowego. Kontrola jakości dysponuje szerokim spektrum narzędzi kontroli, w tym narzędzi informatycznych, dedykowanych urządzeń elektronicznych oraz laboratorium do tworzenia obrazów powierzchni szlifowanych SLE SBL.