Panorama 360

Polityka jakości i środowiskowa

Najważniejszym celem naszej firmy jest obsługa klientów z branży elektrycznej, elektronicznej, telekomunikacyjnej i AGD

zainteresowanych szybką , profesjonalną realizacją zleceń

z zakresu produkcji wiązek i okablowania.

Osiągnięcie powyższego celu zobowiązujemy się realizować poprzez:

  • analizowanie potrzeb klientów i nadążanie za ich rosnącymi wymaganiami
  • doskonalenie wyrobów, technologii produkcji i metod kontroli gwarantujących wysoką jakość i  bezpieczeństwo produkowanych wyrobów
  • podnoszenie jakości oferowanych wyrobów i usług
  • pełne zaangażowanie kierownictwa oraz wszystkich pracowników do realizacji ustalonych celów jakościowych i środowiskowych
  • zatrudnianie kompetentnego personelu, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje
  • zapewnienie właściwych zasobów oraz infrastruktury dla osiągnięcia zgodności świadczonych usług z oczekiwaniami klientów oraz stawianymi wymaganiami.

 

            Dodatkowo organizacja zobowiązuje się do:

  • spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i regulujących
  • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
  • ochrony środowiska, w tym zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Realizację celów jakości i środowiskowych zapewnia Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 . Wszyscy pracownicy firmy są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości i Środowiskowej w zakresie swoich stanowisk pracy, jak również wykazywania inicjatyw mających na celu doskonalenie procesów.

 

Marek Wańczyk                                                                                                                                                             Marek Ligęza

2 luty 2018 r.

Nowy Sącz